Dział inżynierii mechanicznej

Sekcja dyskusyjna poświęcona projektowaniu maszyn, analizie kinematycznej i dynamicznej, systemom sterowania, robotyce i innym tematom z zakresu inżynierii mechanicznej, oferowana przez techniczne kursy szkoleniowe online, korepetycje i inne możliwości edukacyjne.
Do góry